De functie van wegmarkering

Een overzichtelijk geheel

Verkeer moet worden geleid anders ontstaat er chaos, en dat is iets wat in het verkeer vermeden moet worden. Vanwege de grote hoeveelheid verkeer is er een goede regie nodig om alles letterlijk in goede banen te leiden. Wegmarkeringen zijn daarom ontzettend belangrijk en prettig. Het moeten volgen van de wegmarkeringen, die zelfs wettelijk zijn vastgelegd, geeft iedereen de mogelijkheid om veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer. Inmiddels valt er een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten wegmarkeringen.

  • Passieve wegmarkering
  • Actieve wegmarkering
  • Dynamische wegmarkering

Deze diverse wegmarkeringen vullen onze wegen met de nodige strepen, lijnen en haaientanden en verlichting om duidelijkheid te creëren voor alle weggebruikers.

In Europa wordt het meeste gebruik gemaakt van witte en gele markeringen. Blauw wordt gebruikt voor de zones waar er geparkeerd mag worden met een parkeerschijf achter de vooruit. De kleur geel wordt het meeste toegepast bij wegwerkzaamheden en zijn daarom van tijdelijke aard en kunnen ook weer gemakkelijk worden verwijderd wanneer het nodig is. Zoals blijkt uit deze opsomming is de kwaliteit van de diverse verven ontzettend belangrijk want de wegenverf moet wel op de weg blijven zitten en niet op de weggebruikers terecht komen.

Alles volgens de regels

Veiligheid boven alles

Passieve wegmarkeringen zijn de haaientanden op de weg die aangeven wie er moet wachten en de normale witte lijnen en strepen die aangeven op wat voor een soort weg je rijdt en of er wel of niet ingehaald mag worden. Dubbele strepen of onderbroken strepen geven duidelijk aan wat wel en niet is toegestaan.

De actieve wegmarkeringen zijn bijvoorbeeld de glasbolreflectoren, ook wel kattenogen genaamd. Ledlampen worden zo ook toegepast onder andere bij wegafzettingen om de weg te markeren. Actieve wegmarkeringen werken tegenwoordig veel op zonnecellen want de ledlampen zijn laag in elektra verbruik.

De dynamische wegmarkeringen dienen om het invoegen soepel te laten verlopen of om bijvoorbeeld een spitsstrook te openen wanneer het te druk is op de weg. Het beweeglijke karakter van het kunnen openen of afsluiten van spitsstroken en bus- of vrachtwagenbanen maakt het geheel dynamisch.

Een grote klus

Test één, twee en drie

Alle wegmarkeringen worden uitvoerig getest want de verkeersveiligheid staat centraal. Veel soorten verf zijn uitgeprobeerd om te kijken wat er overblijft na een hele hoop verkeer en slecht weer. Rust op de weg is het belangrijkst en goede wegmarkeringen helpen daar zeker bij.

De functie van wegmarkeringen is overduidelijk. In de toekomst zullen de nodige innovaties worden getest en toegepast waar iedereen profijt van zal hebben. Of de openbare weg zal veranderen in een verlicht geheel zoals een landingsbaan van een vliegveld zal de toekomst laten zien. Maar veiligheid en duurzaamheid staan voorop. Ledlampen die functioneren door het gebruik van lichtcellen en energie van de zon, gaan in de toekomst zeker een grotere bijdrage leveren aan de veiligheid op de weg.

Bron: Markeer.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.