Waar rekening mee houden bij een motorverzekering afsluiten?

Er zijn behoorlijk wat verschillende zaken waar u rekening mee zult willen houden op het ogenblik dat u een motorverzekering wenst af te sluiten. Allereerst is er het feit dat een motorverzekering in verschillende uitvoeringen beschikbaar is. Dat is echter niet alles. Bovendien is het namelijk eveneens zo dat u er alles aan zult willen doen om de hoogte van de verzekeringspremie van uw motorverzekering zoveel mogelijk te beperken. Ook op dit vlak zijn er verschillende zaken waar u rekening mee kunt houden. In ieder geval, wilt u graag alles te weten komen over het (voordelig) afsluiten van een motorverzekering? Dan kan het altijd de moeite waard zijn om u even te verdiepen in de onderstaande informatie.

Welke motorverzekering is voor u de beste keuze?

Allereerst is het van cruciaal belang om er rekening mee te houden dat er verschillende soorten motorverzekeringen bestaan. Op dit vlak valt de motorverzekering dan ook een beetje te vergelijken met bijvoorbeeld de autoverzekering. Wanneer u ervoor wenst te kiezen om een motorverzekering af te sluiten kunt u dan ook concreet altijd rekening houden met het bestaan van de hieronder terug te vinden mogelijkheden:

  1. De WA-verzekering;
  2. De WA+ diefstal motorverzekering;
  3. De WA+ diefstal+ aanrijding motorverzekering;

De voordeligste motorverzekering op de markt is de zogenaamde WA-verzekering. Dat deze verzekering zo voordelig is heeft voornamelijk te maken met het feit dat ze enkel en alleen de schade dekt welke met een motor wordt veroorzaakt ten opzichte van derden. Raakt u dus met andere woorden betrokken bij een aanrijding en is er sprake van verwijtbare schade van uw kant? In dat geval zult u kunnen vaststellen dat de schade ten opzichte van derden altijd zal worden verzekert. De schade die u zelf ervaart zal evenwel niet worden vergoed. Wilt u dat wel? In dat geval zult u moeten kiezen voor het afsluiten van de WA+ diefstal+ aanrijding motorverzekering. Daarover verder op deze pagina meer.

De WA+ diefstal motorverzekering

De tweede soort motorverzekering welke het overwegen waard is, is de WA+ diefstal motorverzekering. Het betreft hier een verzekering die is opgebouwd uit twee dekkingen. Uiteraard is er in eerste instantie de wettelijk verplichte WA-dekking, maar dat is niet alles. Daarnaast is het namelijk zo dat er bij deze motorverzekering ook een speciale dekking tegen diefstal wordt aangeboden. Deze dekking komt tussenbeide wanneer de motor wordt gestolen. Let wel, de manier waarop de vergoeding kan worden uitgekeerd kan in de praktijk aanzienlijke verschillen vertonen. Het is dan ook zeker en vast altijd de moeite waard om u even grondig te verdiepen in de polisvoorwaarden van uw WA+ diefstal motorverzekering. Zo weet u precies wat u kunt verwachten wanneer er sprake is van schade door diefstal.

De WA+ diefstal+ aanrijding motorverzekering

De meest complete vorm van motorverzekering welke op de markt is terug te vinden is de zogenaamde WA+ diefstal+ aanrijding motorverzekering. In dit geval kunt u rekenen op alle dekkingen die worden aangeboden door middel van de WA+ diefstal motorverzekering, maar dan wel aangevuld met nog een extra dekking. Deze extra dekking is voor veel mensen erg belangrijk. Ze biedt dan ook een financiële tussenkomst aan de eigen motor op het ogenblik dat er sprake is van een aanrijding met derden. Zowel de derde partij als u zelf kunt dus in dit geval rekenen op een bepaalde vergoeding. Dat is uiteraard zeer mooi meegenomen.

Bovenstaande gezegd hebbende is het zo dat er aan de WA+ diefstal+ aanrijding motorverzekering niet alleen maar voordelen verbonden zijn. De omvangrijke dekkingen welke door dit type van motorverzekering worden aangeboden zorgen er namelijk voor dat er ook een behoorlijk prijskaartje aan verbonden is. Dat is natuurlijk best vervelend. Het is vooral dit hogere prijskaartje welke ervoor zorgt dat u zich in de praktijk altijd de vraag moet stellen of deze complete motorverzekering voor u wel of niet interessant is. Dat is in principe alleen het geval wanneer u zich kunt vinden in één van de onderstaande situaties:

  1. U heeft een zeer dure motor aangekocht;
  2. U maakt dagdagelijks (intensief) gebruik van uw motor;

Kunt u zich vinden in één van de bovenstaande situaties? Dan is een complete motorverzekering met diefstal en aanrijding dekking zeker de moeite waard. Indien niet, dan is het mogelijks voor u toch interessanter om te kijken in de richting van een ander type van motorverzekering. Anders zult u alleen maar een te hoge verzekeringspremie betalen.

Hoe besparen op het afsluiten van een motorverzekering?

Heeft u een keuze gemaakt uit de verschillende motorverzekeringen welke op de markt zijn terug te vinden? In dat geval zult u kunnen vaststellen dat u voor de motorverzekering in kwestie altijd een bepaald prijskaartje dient te betalen. Dat is logisch. Wist u echter dat het mogelijk is om op verschillende manieren de verzekeringspremie van uw motorverzekering te drukken? Wij hebben alvast enkele zeer interessante bespaartips voor u op een rijtje gezet.

  1. U kunt ervoor kiezen om uitsluitend de WA-dekking af te sluiten;
  2. Een vergelijking van motorverzekeringen uitvoeren is altijd interessant;
  3. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico vrijwillig te verhogen;
  4. U kunt een motor laten verzekeren met een beperkt(er) vermogen;

In het bijzonder het verhogen van het eigen risico is iets wat steeds meer mensen doen bij het afsluiten van een motorverzekering. Dit kan in de praktijk ook echt zeer interessant zijn. Bij een mogelijk schadegeval zult u dan wel een groter bedrag zelf moeten betalen, maar de periodieke verzekeringspremie wordt er aanzienlijk door verlaagd. Op deze manier is het over de middellange tot lange termijn wel degelijk mogelijk om ervoor te zorgen dat uw motorverzekering een behoorlijk stuk voordeliger zal uitvallen.

De premie van de motorverzekering wordt in de praktijk ook altijd berekend op basis van verschillende factoren. In eerste instantie zal er worden gekeken naar de technische specificaties van de motor welke u wenst te laten verzekeren. Hoe zwaarder het vermogen van de motor, des te hoger de verzekeringspremie voor de motorverzekering zal uitvallen. Let op, buiten de specificaties van de motor moet er ook rekening worden gehouden met het schadeverleden van de bestuurder. Alleen met een blanco schadeverleden is het mogelijk om te kunnen rekenen op de laagste verzekeringspremie voor uw motorverzekering.

Leave a Reply

Your email address will not be published.